Vật nuôi được phân loại như thế nào? Có những phương thức chăn nuôi phổ biến nào ở nước ta

Mở đầu trang 13 Công nghệ 11: Vật nuôi được phân loại như thế nào? Có những phương thức chăn nuôi phổ biến nào ở nước ta? Chúng có ưu và nhược điểm gì? Hình trên minh họa cho phương thức chăn nuôi nào? Thế nào là chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh?

Viết bài luận về bản thân

Trả lời

* Vật nuôi phân loại theo:

+ Nguồn gốc

+ Đặc tính sinh vật học

+ Mục đích sử dụng

* Những phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta:

- Chăn thả tự do:

+ Ưu điểm: chi phí đầu tư thấp.

+ Nhược điểm: năng suất thấp, không đảm bảo an toàn sinh học, thường xảy ra dịch bệnh.

- Chăn nuôi công nghiệp:

+ Ưu điểm: năng suất cao, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao.

+ Nhược điểm: đầu tư ban đầu lớn, quy mô lớn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Chăn nuôi bán công nghiệp

+ Ưu điểm: chất lượng chăn nuôi cao, vật nuôi được đối xử tốt.

+ Nhược điểm: nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cao.

* Hình trên minh họa cho phương thức chăn nuôi công nghiệp.

* Chăn nuôi bền vững là nền chăn nuôi bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội.

* Chăn nuôi thông minh là nền chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, thiết bị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát toàn bộ quá trình chăn nuôi.

Xem thêm các bài giải SGK Công nghệ lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Ôn tập chương 1

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4: Chọn giống vật nuôi

Bài 5: Nhân giống vật nuôi

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả