Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cần biết rằng trang Heath News không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

VietJack cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó, ví dụ “©2021, Bản quyền thuộc về Công ty Vietjack” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu tài sản khác được đề cập trong phần Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên trang VietJack, có thể được nhắc đến ở những phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện này để người dùng tham khảo.

VietJack Team!