Nêu những đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh

Khám phá trang 17 Công nghệ 11: Nêu những đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh

Trả lời

* Đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững là:

- Vật nuôi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt, không bị ngược đãi, được tự do thể hiện các tập tính tự nhiên.

- Cung cấp cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm (thịt, trứng, sữa) chất lượng cao, an toàn, giá cả hợp lí.

- Người chăn nuôi có lợi nhuận, môi trường được bảo vệ.

- Luôn đảm bảo hài hòa về lợi ích của người chăn nuôi, người tiêu dùng, vật nuôi và bảo vệ môi trường.

* Đặc điểm cơ bản của chăn nuôi thông minh là:

- Áp dụng đồng bộ các công nghệ thông minh vào chăn nuôi.

- Có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và khả năng của người chăn nuôi.

- Liên kết chuỗi chăn nuôi khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”.

- Sản phẩm chăn nuôi an toàn, giá cả hợp lí, giúp cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả