Giải SGK Công nghệ 11 (Kết nối tri thức) Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

1900.edu.vn xin giới thiệu giải bài tập Công nghệ lớp 11 Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 11 Bài 2. Mời các bạn đón xem:

Giải Công nghệ 11 Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Mở đầu trang 13 Công nghệ 11: Vật nuôi được phân loại như thế nào? Có những phương thức chăn nuôi phổ biến nào ở nước ta? Chúng có ưu và nhược điểm gì? Hình trên minh họa cho phương thức chăn nuôi nào? Thế nào là chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh?

Viết bài luận về bản thân

Lời giải:

* Vật nuôi phân loại theo:

+ Nguồn gốc

+ Đặc tính sinh vật học

+ Mục đích sử dụng

* Những phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta:

- Chăn thả tự do:

+ Ưu điểm: chi phí đầu tư thấp.

+ Nhược điểm: năng suất thấp, không đảm bảo an toàn sinh học, thường xảy ra dịch bệnh.

- Chăn nuôi công nghiệp:

+ Ưu điểm: năng suất cao, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao.

+ Nhược điểm: đầu tư ban đầu lớn, quy mô lớn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Chăn nuôi bán công nghiệp

+ Ưu điểm: chất lượng chăn nuôi cao, vật nuôi được đối xử tốt.

+ Nhược điểm: nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cao.

* Hình trên minh họa cho phương thức chăn nuôi công nghiệp.

* Chăn nuôi bền vững là nền chăn nuôi bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội.

* Chăn nuôi thông minh là nền chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, thiết bị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát toàn bộ quá trình chăn nuôi.

I. Phân loại vật nuôi

Khám phá trang 14 Công nghệ 11: Kể tên các giống vật nuôi bản địa, vật nuôi ngoại nhập mà em biết.

Lời giải:

- Vật nuôi bản địa: Gà Đông Tảo, Gà ri, Vịt Bầu

- Vật nuôi ngoại nhập: Lợn Yorkshire, gà Hybro.

Khám phá trang 14 Công nghệ 11: Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học. Hãy nêu những đặc điểm đặc trưng để phân biệt gia súc và gia cầm.

Lời giải:

* Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học:

- Vật nuôi trên cạn và vật nuôi dưới nước:

+ Vật nuôi trên cạn: gà, lợn

+ Vật nuôi dưới nước: cá, cua

- Gia súc và gia cầm:

+ Gia súc: lợn, trâu

+ Gia cầm: gà, ngan

- Vật nuôi đẻ con và vật nuôi đẻ trứng:

+ Vật nuôi đẻ con: lợn, mèo

+ Vật nuôi đẻ trứng: gà, vịt

* Những đặc điểm đặc trưng để phân biệt gia súc và gia cầm:

+ Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi. 

+ Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.

Khám phá trang 15 Công nghệ 11: Hãy sắp xếp các loại vật nuôi ở địa phương em thành các nhóm theo mục đích sử dụng.

Lời giải:

- Vật nuôi lấy thịt: gà, lợn, vịt, bò.

- Vật nuôi lấy trứng: gà, vịt

- Vật nuôi lấy sữa: bò

- Vật nuôi lấy lông: vịt

- Vật nuôi làm cảnh: chó

- Vật nuôi lấy sức kéo: bò

II. Một số phương thức chăn nuôi chủ yếu ở Việt Nam

Khám phá trang 16 Công nghệ 11: Nêu ưu và nhược điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp

Lời giải:

* Ưu điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp: năng suất cao, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao.

* Nhược điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp: đầu tư ban đầu lớn, quy mô chăn nuôi lớn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Kết nối năng lực trang 16 Công nghệ 11: Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp.

Lời giải:

Các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp:

- Công nghệ vắt sữa tự động

- Công nghệ tắm chải tự động

- Công nghệ cho ăn tự động

Khám phá trang 16 Công nghệ 11: Nêu những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả tự do và chăn nuôi công nghiệp.

Lời giải:

Những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả tự do và chăn nuôi công nghiệp là:

- Chất lượng sản phẩm chăn nuôi cao hơn.

- Vật nuôi được đối xử tốt hơn.

II. Một số phương thức chăn nuôi chủ yếu ở Việt Nam

Khám phá trang 17 Công nghệ 11: Nêu những đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh

Lời giải:

* Đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững là:

- Vật nuôi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt, không bị ngược đãi, được tự do thể hiện các tập tính tự nhiên.

- Cung cấp cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm (thịt, trứng, sữa) chất lượng cao, an toàn, giá cả hợp lí.

- Người chăn nuôi có lợi nhuận, môi trường được bảo vệ.

- Luôn đảm bảo hài hòa về lợi ích của người chăn nuôi, người tiêu dùng, vật nuôi và bảo vệ môi trường.

* Đặc điểm cơ bản của chăn nuôi thông minh là:

- Áp dụng đồng bộ các công nghệ thông minh vào chăn nuôi.

- Có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và khả năng của người chăn nuôi.

- Liên kết chuỗi chăn nuôi khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”.

- Sản phẩm chăn nuôi an toàn, giá cả hợp lí, giúp cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Luyện tập

Luyện tập 1 trang 17 Công nghệ 11: Nêu phương thức chăn nuôi đang được áp dụng phổ biến ở địa phương em, ưu và nhược điểm của phương thức chăn nuôi đó

Lời giải:

* Phương thức chăn nuôi đang được áp dụng ở địa phương em đó là chăn thả tự do.

* Ưu điểm: chi phí đầu tư thấp

* Nhược điểm: năng suất thấp, không đảm bảo an toàn sinh học, thường xảy ra dịch bệnh.

Luyện tập 2 trang 17 Công nghệ 11: Trình bày xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới. Liên hệ với thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em.

Lời giải:

- Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới đều theo hướng phát triển chăn nuôi thông minh.

- Liên hệ tại địa phương: địa phương em đang dần ứng dụng công nghệ thông minh vào chăn nuôi.

Vận dụng

Vận dụng trang 17 Công nghệ 11: Hãy phân tích thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em và đề xuất phương thức chăn nuôi phù hợp cho một đối tượng vật nuôi cụ thể.

Lời giải:

- Thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em còn lạc hậu, chủ yếu là chăn thả tự do.

- Đề xuất: đối với vật nuôi tại địa phương em là gà. Theo em, nên áp dụng chăn nuôi bán công nghiệp và áp dụng các công nghệ thông minh vào quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng.

Xem thêm lời giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 25: Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông

Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Ôn tập chương 1

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4: Chọn giống vật nuôi

Câu hỏi liên quan

* Phương thức chăn nuôi đang được áp dụng ở địa phương em đó là chăn thả tự do.
Xem thêm
- Vật nuôi bản địa: Gà Đông Tảo, Gà ri, Vịt Bầu
Xem thêm
* Chăn nuôi thông minh là nền chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, thiết bị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát toàn bộ quá trình chăn nuôi.
Xem thêm
* Đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững là:
Xem thêm
Những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả tự do và chăn nuôi công nghiệp là:
Xem thêm
- Vật nuôi lấy thịt: gà, lợn, vịt, bò.
Xem thêm
* Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học:
Xem thêm
Các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp:
Xem thêm
- Thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em còn lạc hậu, chủ yếu là chăn thả tự do.
Xem thêm
- Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới đều theo hướng phát triển chăn nuôi thông minh.
Xem thêm
Xem tất cả hỏi đáp với chuyên mục: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!