Kể tên các giống vật nuôi bản địa, vật nuôi ngoại nhập mà em biết

Khám phá trang 14 Công nghệ 11: Kể tên các giống vật nuôi bản địa, vật nuôi ngoại nhập mà em biết.

Trả lời

- Vật nuôi bản địa: Gà Đông Tảo, Gà ri, Vịt Bầu

- Vật nuôi ngoại nhập: Lợn Yorkshire, gà Hybro.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả