Kể tên các giống vật nuôi bản địa, vật nuôi ngoại nhập mà em biết

Khám phá trang 14 Công nghệ 11: Kể tên các giống vật nuôi bản địa, vật nuôi ngoại nhập mà em biết.

Trả lời

- Vật nuôi bản địa: Gà Đông Tảo, Gà ri, Vịt Bầu

- Vật nuôi ngoại nhập: Lợn Yorkshire, gà Hybro.

Xem thêm các bài giải SGK Công nghệ lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Ôn tập chương 1

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4: Chọn giống vật nuôi

Bài 5: Nhân giống vật nuôi

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả