Nêu những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả

Khám phá trang 16 Công nghệ 11: Nêu những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả tự do và chăn nuôi công nghiệp.

Trả lời

Những ưu điểm của phương thức chăn nuôi bán công nghiệp so với phương thức chăn thả tự do và chăn nuôi công nghiệp là:

- Chất lượng sản phẩm chăn nuôi cao hơn.

- Vật nuôi được đối xử tốt hơn.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả