Hãy sắp xếp các loại vật nuôi ở địa phương em thành các nhóm theo mục đích sử dụng

Khám phá trang 15 Công nghệ 11: Hãy sắp xếp các loại vật nuôi ở địa phương em thành các nhóm theo mục đích sử dụng.

Trả lời

- Vật nuôi lấy thịt: gà, lợn, vịt, bò.

- Vật nuôi lấy trứng: gà, vịt

- Vật nuôi lấy sữa: bò

- Vật nuôi lấy lông: vịt

- Vật nuôi làm cảnh: chó

- Vật nuôi lấy sức kéo: bò

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả