Hãy sắp xếp các loại vật nuôi ở địa phương em thành các nhóm theo mục đích sử dụng

Khám phá trang 15 Công nghệ 11: Hãy sắp xếp các loại vật nuôi ở địa phương em thành các nhóm theo mục đích sử dụng.

Trả lời

- Vật nuôi lấy thịt: gà, lợn, vịt, bò.

- Vật nuôi lấy trứng: gà, vịt

- Vật nuôi lấy sữa: bò

- Vật nuôi lấy lông: vịt

- Vật nuôi làm cảnh: chó

- Vật nuôi lấy sức kéo: bò

Xem thêm các bài giải SGK Công nghệ lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Ôn tập chương 1

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4: Chọn giống vật nuôi

Bài 5: Nhân giống vật nuôi

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả