Nêu phương thức chăn nuôi đang được áp dụng phổ biến ở địa phương em

Luyện tập 1 trang 17 Công nghệ 11: Nêu phương thức chăn nuôi đang được áp dụng phổ biến ở địa phương em, ưu và nhược điểm của phương thức chăn nuôi đó

Trả lời

* Phương thức chăn nuôi đang được áp dụng ở địa phương em đó là chăn thả tự do.

* Ưu điểm: chi phí đầu tư thấp

* Nhược điểm: năng suất thấp, không đảm bảo an toàn sinh học, thường xảy ra dịch bệnh.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả