Nêu ưu và nhược điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp

Khám phá trang 16 Công nghệ 11: Nêu ưu và nhược điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp

Trả lời

* Ưu điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp: năng suất cao, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao.

* Nhược điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp: đầu tư ban đầu lớn, quy mô chăn nuôi lớn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả