Sử dụng internet, sách, báo,… để tìm hiểu các công nghệ đang được áp dụng trong

Kết nối năng lực trang 16 Công nghệ 11: Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp.

Trả lời

Các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp:

- Công nghệ vắt sữa tự động

- Công nghệ tắm chải tự động

- Công nghệ cho ăn tự động

Xem thêm các bài giải SGK Công nghệ lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Ôn tập chương 1

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4: Chọn giống vật nuôi

Bài 5: Nhân giống vật nuôi

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả