Sử dụng internet, sách, báo,… để tìm hiểu các công nghệ đang được áp dụng trong

Kết nối năng lực trang 16 Công nghệ 11: Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp.

Trả lời

Các công nghệ đang được áp dụng trong phương thức chăn nuôi công nghiệp:

- Công nghệ vắt sữa tự động

- Công nghệ tắm chải tự động

- Công nghệ cho ăn tự động

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả