Tính một cách hợp lí: a) 152+(-73)-(-18)-127; b) 7+8+(-9)+(-10)

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.16: Tính một cách hợp lí:

a) 152+7318127;

b) 7+8+9+10.

Trả lời

a) 152+7318127

= [152 - (-18)] - [127 - (-73)] 

= (152 + 18) – (127 + 73) 

= 170 - 200

= - 30 

b) 7+8+9+10 

= [(7 + (-9)] + [8 + (-10)]

= (- (9 – 7)] + [- (10 – 8)]

= (-2) + (-2)

= - (2 + 2)

= - 4.

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả