Thực hiện các phép trừ sau: a) 9-(-2);  b) (-7)-4; c) 27-30;  d) (-63)-(-15)

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.12Thực hiện các phép trừ sau:

a) 92

b) 74;

c) 2730

d) 6315;

Trả lời

a) 92

= 9 + 2 

= 11

b) 74 

= (-7) + (-4)

= - (7 + 4)

= -11

c) 2730 

= 27 + (- 30) 

= - (30 – 27) (do 30 > 27)

= - 3 

d) 6315 

= (- 63) + 15

= - (63 – 15) (do 63 > 15)

= - 48

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả