Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.11Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

Trả lời

Số đối của -4 là 4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Tài liệu VietJack

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả