Giải SGK Toán lớp 6 Bài 13 (Kết nối tri thức): Tập hợp các số nguyên

1900.edu.vn xin giới thiệu giải bài tập Toán 6 Bài 13 (Kết nối tri thức): Tập hợp các số nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 13. Mời các bạn đón xem:

Giải SGK Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Video giải Toán lớp 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 6 trang 58 Tập 1

Toán lớp 6 trang 58 Hoạt động 1Số - 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (H.3.1) và trên chiếc nhiệt kế (H.3.2)

Tài liệu VietJack

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

* Trên hình 3.1

+) Số -2 đọc là “âm 2”    

+) Số -8 đọc là “âm 8” 

+) Số -11 đọc là “âm 11” 

*Trên hình 3.2

+) Số -10 đọc là “âm 10”  

+) Số -20 đọc là “âm 20” 

  +) Số -30 đọc là “âm 30”

Toán lớp 6 trang 58 Hoạt động 2Bằng cách sử dụng dấu " –", hãy viết các số âm được nói đến trong Hình 3.3.

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

+) Âm 65 viết là -65

+) Âm 30 viết là -30

Toán lớp 6 trang 58 Luyện tập 1:

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

Lời giải: 

a) Ba số nguyên dương là: 5; 6; 9 và ba số nguyên âm là: -1; -10; -15

b) Đọc các số đã viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu;  9: Chín

+) - 1: âm 1;   - 10: âm 10;   - 15: âm 15

Giải Toán lớp 6 trang 59 Tập 1

Toán lớp 6 trang  59 Câu hỏi 1Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Em hiểu câu nói đó của Nam có nghĩa là gì?

Lời giải: 

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”.   Ta hiểu câu nói đó của Nam là Nam đang nợ ai đó 10 nghìn đồng.

Toán lớp 6 trang 59 Vận dụng 1:

Tài liệu VietJack

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”

2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: - 4 000 000. …”

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Lời giải:

1. Số dương trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Cụ thể là được cộng 160 000 đồng.

2. Số âm trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.

Giải Toán lớp 6 trang 60 Tập 1

Toán lớp 6 trang 60 Câu hỏi 2Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?

a) Điểm 2; 

b) Điểm – 4.

Lời giải: 

Ta có trục số sau:

Tài liệu VietJack

Dựa vào trục số:

a) Điểm 2 cách gốc O một khoảng là 2 đơn vị

b) Điểm -4 cách gốc O một khoảng là 4 đơn vị.

Toán lớp 6 trang 60 Luyện tập 2Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

Lời giải: 

Ta có trục số sau:

Tài liệu VietJack

Dựa vào trục số: Xuất phát từ điểm gốc O

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.

Toán lớp 6 trang 60 Hoạt động 3Trên trục số các số nguyên âm nằm trước hay sau gốc O? Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0, 1 và – 1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lời giải: 

Tài liệu VietJack

Trên trục số, các số nguyên âm nằm trước gốc O.

Vì -1 là số nguyên âm nên -1 < 0 mà 0 < 1 nên -1 < 0 <1

Vậy sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn là: -1; 0; 1.

Toán lớp 6 trang 60 Hoạt động 4Quan sát trên trục số (H.3.6), ta thấy:

3 < 5 nhưng - 3 > - 5

4 > 1 nhưng – 4 < - 1

Theo em, trong hai số - 12 và – 15, số nào lớn hơn?

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

Theo em vì 12 < 15 nên -12 > -15.

Toán lớp 6 trang 60 Luyện tập 3:

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; - 4; 0; 5; - 11; - 3; 9.

2. Trong tập x|- 5 < x 2, những số nào lớn hơn – 1?

Lời giải: 

1. +) Các số nguyên âm là: -4; -11; -3

Vì 11 > 4 > 3 nên -11 < -4 < -3 < 0 (1)

+) Các số nguyên dương là: 2; 5; 9

Ta có: 0 < 2 < 5 < 9 (2)

Từ (1) và (2) ta được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Vì x là số nguyên lớn hơn - 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 2

nên x là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Các số nguyên lớn hơn -1 trong tập trên là: 0; 1; 2

Vậy x{0;1;2}.

Toán lớp 6 trang 60 Vận dụng 2Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ghi lại trong bảng bên (theo Wikipedia).

Hãy sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ. Theo em thời tiết ở nơi nào lạnh hơn cả?

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

Vì 12 > 9 > 8 nên -12 < -9 < -8

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok.

Do đó thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

Giải Toán lớp 6 trang 61 Tập 1

Toán lớp 6 trang 61 Tranh luậnGiả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương, ta nói kiến bò được 4 đơn vị; nếu nó đi được 4 đơn vị nhưng theo chiều âm, ta nói kiến bò được – 4 đơn vị.

a) Em hiểu thế nào nào nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn vị” và “Kiến B bò được – 15 đơn vị”?

b) Từ nhận xét rằng 12 > - 15, An kết luận: kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B. Em có đồng ý với An không?

Lời giải: 

a) Nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn vị” được hiểu là kiến A bò được 12 đơn vị theo chiều dương.

“Kiến bò được – 15 đơn vị” được hiểu là kiến B bò được 15 đơn vị theo chiều âm.

b) Từ nhận xét rằng 12 > - 15, An kết luận: Kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B. Em không đồng ý với An vì:

Vì độ dài quãng đường không âm nên:

Kiến A bò được quãng đường là 12 đơn vị, kiến B bò được quãng đường là 15 đơn vị. Mà 12 < 15 nên kiến A bò được quãng đường ngắn hơn kiến B.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.1Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

Nhiệt độ mỗi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -7oC ; 31oC ; 0oC ; -22oC 

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.2: Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45 m và độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển.

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 250C dưới 0°C.

c) Năm 2012, núi lửa Havre (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700 m dưới mực nước biển.

Lời giải: 

a) Độ cao trung bình của vịnh Thái Lan khoảng - 45m và độ cao thấp nhất là - 80m.

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 250C.

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ cao -700m.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.3Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm)

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50°C ;

b) Cá voi xanh có thể lặn được – 2 500 m.

Lời giải: 

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50°C dưới 00C

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500m dưới mực nước biển.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.4Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; - 3; - 5; 6; - 4; 4.

Lời giải: 

Biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; - 3; - 5; 6; - 4; 4.

+) Các số nguyên dương nằm bên phải số 0 là: 3; 4; 6

+) Các số nguyên âm nằm bên trái số 0 là: -3; -4; -5

Tài liệu VietJack

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.5Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Tài liệu VietJack

Lời giải: 

Dựa vào hình vẽ ta thấy: Điểm D biểu diễn số 0; điểm E biểu diễn số -1

Xuất phát từ điểm E, di chuyển điểm E sang trái 4 đơn vị ta được điểm B nên điểm B biểu diễn số -5.

Xuất phát từ điểm D, di chuyển điểm D sang phải 5 đơn vị ta được điểm C nên điểm C biểu diễn số 5.

Xuất phát từ điểm C, di chuyển điểm C sang phải 4 đơn vị ta được điểm A nên điểm A biểu diễn số 9.

Vậy các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.6Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

-3; + 4; 7; - 7; 0; - 1; + 15; - 8; 25.

Lời giải: 

+) Các số nguyên âm là: -3; -7; -1; -8

Vì 8 > 7 > 3 > 1

nên -8 < -7 < -3 < -1 < 0 (1)

+) Các số nguyên dương là: +4; 7; 15; 25

Ta có: 0 < 4 < 7 < 15 < 25 (2)

Từ (1) và (2) ta được:

-8 < -7 < -3 < -1 < 0 < 4 < 7 < 15 < 25

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

  -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.7So sánh hai số

a) – 39 và – 54;

b) – 3 179 và – 3 279.

Lời giải: 

a) Vì 39 < 54 nên -39 > -54;

b) Vì 3 179 < 3 279 nên – 3 179 > – 3 279.

Toán lớp 6 trang 61 Bài 3.8Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = x|-2x < 4;

b) B = x|-2 < x 4.

Lời giải: 

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng -2

và nhỏ hơn 4 là: -2; -1; 0; 1; 2; 3

Do đó: A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3} .

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2

và nhỏ hơn hoặc bằng 4 là: -1; 0; 1; 2; 3; 4

Do đó: B = { -1; 0; 1; 2; 3; 4}.

Bài giảng Toán lớp 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên - Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải SGK Toán 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Luyện tập chung trang 54 - 55

Bài tập cuối Chương 2

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Xem tất cả hỏi đáp với chuyên mục: Tập hợp các số nguyên
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!