Thực hiện các phép tính: a) 203 + (- 195); b) (- 137) + 86

Toán lớp 6 trang 64 Luyện tập 3Thực hiện các phép tính:

a) 203 + (- 195);

b) (- 137) + 86.

Trả lời

a)  203 + (- 195) = 203 - 195

= 8 (do 203 > 195);

b) (- 137) + 86 = - (137 - 86)

= - 51 (do 137 > 86).

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả