Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối: 3-1=3+(-1) 3-2=3+(-2) 3-3=3+(-3) 3-4=? 3-5=?

Toán lớp 6 trang 65 Hoạt động 8Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối:

31=3+1

32=3+2

33=3+3

34=?

35=?

Trả lời

Dự đoán:

34=3+(4)

35=3+(5)

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả