Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vị trí địa lí và lãnh thổ khu vực Mỹ La tinh

1 trang 23 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vị trí địa lí và lãnh thổ khu vực Mỹ La tinh?

A. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.

B. Trải dài trên nhiều vĩ độ.

C. Không có đường Xích đạo đi qua.

D. Tách biệt với các châu lục khác.

Trả lời

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả