Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu GDP khu vực Mỹ La tinh là A. ngành công nghiệp xây dựng

11 trang 23 SBT Địa Lí 11: Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu GDP khu vực Mỹ La tinh là

A. ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm.

B. ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm tỉ trọng thấp nhất, có xu hướng giảm.

C. tỉ trọng của thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có xu hướng tăng.

D. ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, có xu hướng tăng.

Trả lời

Đáp án đúng là: D

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả