Giải SBT Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 10: Liên minh châu Âu

1900.edu.vn xin giới thiệu giải sách bài tập Địa lí 11 Bài 10: Liên minh châu Âu sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Địa lí 11 Bài 10: Liên minh châu Âu

Câu 1 trang 29 SBT Địa Lí 11Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1 trang 29 SBT Địa Lí 11: Tính đến năm 2021, EU có bao nhiêu nước thành viên?

A. 25.

B. 26.

C. 27.

D. 28.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

2 trang 29 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không phải là mục tiêu của EU?

A. Thúc đẩy tự do lưu thông giữa các nước thành viên.

B. Xây dựng liên minh quân sự để bảo vệ các nước thành viên.

C. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các quốc gia thành viên về mọi mặt.

D. Phát huy giá trị văn hoá và đảm bảo phúc lợi của công dân các nước thành viên.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

3 trang 29 SBT Địa Lí 11: Cơ quan nào của EU kiểm tra các quyết định của các Uỷ ban Liên minh châu Âu?

A. Nghị viện châu Âu.

B. Hội đồng Bộ trưởng EU.

C. Tòa Kiểm toán châu Âu.

D. Tòa án Công lý EU.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

4 trang 29 SBT Địa Lí 11: Ba quốc gia có nền kinh tế lớn nhất EU và thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) là

A. Đức, Pháp, Hà Lan.

B. Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp.

C. Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha.

D. Đức, Pháp, I-ta-li-a.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

5 trang 29 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ngành thương mại của EU?

A. Thương mại nội khối diễn ra mạnh mẽ.

B. Hoạt động thương mại dẫn đầu thế giới.

C. Cán cân thương mại chủ yếu là nhập siêu.

D. Cán cân thương mại chủ yếu là xuất siêu.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

6 trang 29 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không đúng khi đề cập đến EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2021?

A. Có quy mô kinh tế đứng thứ 2 thế giới.

B. Chiếm 31,0% trị giá xuất khẩu của thế giới.

C. Chiếm 17,8% GDP của thế giới.

D. Chiếm 15,0% giá trị thương mại hàng hoá thế giới.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

7 trang 29 SBT Địa Lí 11: Việc di chuyển tự do giữa các nước thành viên EU được thông qua bởi Hiệp ước

A. Sen-gen.

B. Pa-ri.

C. Ma-xtrích.

D. Li-xbon.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

8 trang 29 SBT Địa Lí 11: EU đã thực hiện chính sách nào dưới đây để bảo vệ sản xuất và thị trường nội khối?

A. Đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.

B. Phát triển thị trường nội khối.

C. Thực hiện tự do hoá thương mại.

D. Thực hiện phòng vệ thương mại.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

9 trang 29 SBT Địa Lí 11: Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của EU là

A. máy móc, thiết bị.

B. dầu thô, khí tự nhiên.

C. dược phẩm, xe có động cơ.

D. lương thực, thực phẩm.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

10 trang 29 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về liên kết vùng châu Âu?

A. Nằm ở khu vực biên giới các quốc gia thành viên EU.

B. Nhằm tăng cường liên kết và nhất thể hoá EU.

C. Xây dựng khối liên minh chính trị, quân sự ở khu vực biên giới EU.

D. Nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước EU.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 2 trang 30 SBT Địa Lí 11Hãy điền tên các cơ quan đầu não của EU vào sơ đồ dưới đây

Hãy điền tên các cơ quan đầu não của EU vào sơ đồ dưới đây (ảnh 1)

Lời giải:

Hãy điền tên các cơ quan đầu não của EU vào sơ đồ dưới đây (ảnh 2)

Câu 3 trang 31 SBT Địa Lí 11Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về đặc điểm tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu

Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về đặc điểm tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu (ảnh 1)

Lời giải:

Nối

1. b 2. d 3. c 4. a

Câu 4 trang 31 SBT Địa Lí 11Dựa vào hình 10.7 SGK trang 48, hoàn thành thông tin vào bảng dưới đây.

Tên các quốc gia thành viên EU

sử dụng đồng Ơ - rô

Tên các quốc gia thành viên EU

không sử dụng đồng Ơ - rô

           

Lời giải:

Tên các quốc gia thành viên EU sử dụng đồng Ơ - rô

Tên các quốc gia thành viên EU không sử dụng đồng Ơ - rô

Phần Lan, Ai-len, Anh, Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Áo, I-ta-li-a, Hy Lạp, Xlo-va-ki-a, Lát-vi-a, Lít-va, E-xto-ni-a, Xlo-vê- ni-a, Lúc-xăm-bua

Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan, Séc, Hun-ga-ri, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Cro-a-ti-a

Câu 5 trang 32 SBT Địa Lí 11Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (......) để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây.

Liên kết vùng châu Âu chỉ một…………….của các quốc gia thành viên…………… mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành một số hoạt động hợp tác,…………… sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hoá nhằm thực hiện mục tiêu và…………….chung của các nước.

Liên kết vùng châu Âu có thể nằm hoàn toàn ở…………… EU hoặc có một phần nằm bên ngoài ranh giới EU. Năm 2021, EU có khoảng …………… liên kết vùng. Việc phát triển liên kết vùng châu Âu được chú trọng nhằm tăng cường quá trình liên kết và…………….ở EU; tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền và người dân ở vùng biên giới cùng nhau thực hiện các dự án chung trong kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh để tận dụng…………… của riêng mỗi nước; tăng cường tình đoàn kết- giữa nhân dân các nước ở khu vực biên giới.

Lời giải:

Liên kết vùng châu Âu chỉ một khu vực biên giới của các quốc gia thành viên EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành một số hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hoá nhằm thực hiện mục tiêu và lợi ích chung của các nước.

Liên kết vùng châu Âu có thể nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm bên ngoài ranh giới EU. Năm 2021, EU có khoảng 158 liên kết vùng. Việc phát triển liên kết vùng châu Âu được chú trọng nhằm tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa ở EU; tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền và người dân ở vùng biên giới cùng nhau thực hiện các dự án chung trong kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh để tận dụng lợi thế so sánh của riêng mỗi nước ; tăng cường tình đoàn kết- giữa nhân dân các nước ở khu vực biên giới.

Câu 6 trang 32 SBT Địa Lí 11Sưu tầm tư liệu về một liên kết vùng ở châu Âu và hoàn thành thông tin vào bảng dưới đây.

Sưu tầm tư liệu về một liên kết vùng ở châu Âu và hoàn thành thông tin (ảnh 1)

Lời giải:

Tên liên kết vùng

Thuộc các quốc gia

Diện tích và dân số

Đặc điểm và hiện trạng liên kết vùng

Ma-xơ Rai-nơ

Đức, Bỉ và Hà Lan

- Diện tích khoảng 11000 km2, dân số khoảng 4 triệu người (2021)

- Hệ thống kết nối giao thông của vùng khá phát triển để người dân đi lại thuận lợi. Hằng ngày có khoảng 43 nghìn người sang các nước láng giềng làm việc.

- Các trường đại học của ba quốc gia đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chung nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng.

- Một số hoạt động giao lưu văn hóa trong vùng cũng được chú trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân các nước trong vùng.

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Câu hỏi liên quan

Đáp án đúng là: D
Xem thêm
Đáp án đúng là: C
Xem thêm
Đáp án đúng là: B
Xem thêm
Đáp án đúng là: C
Xem thêm
Đáp án đúng là: C
Xem thêm
Đáp án đúng là: D
Xem thêm
Ma-xơ Rai-nơ: Đức, Bỉ và Hà Lan
Xem thêm
Đáp án đúng là: B
Xem thêm
Tên các quốc gia thành viên EU sử dụng đồng Ơ - rô: Phần Lan, Ai-len, Anh, Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Áo, I-ta-li-a, Hy Lạp, Xlo-va-ki-a, Lát-vi-a, Lít-va, E-xto-ni-a, Xlo-vê- ni-a, Lúc-xăm-bua
Xem thêm
Xem tất cả hỏi đáp với chuyên mục: Liên minh châu Âu (SBT CTST)
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!