Cơ cấu dân số theo tuổi ở khu vực Mỹ La tinh có đặc điểm nào dưới đây

8 trang 23 SBT Địa Lí 11: Cơ cấu dân số theo tuổi ở khu vực Mỹ La tinh có đặc điểm nào dưới đây?

A. Dân số trẻ, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động thấp.

B. Dân số trẻ, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao.

C. Dân số đang có xu hướng già hóa, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động thấp.

D. Dân số đang có xu hướng già hoa, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao.

Trả lời

Đáp án đúng là: D

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả