Cho bảng số liệu sau: Dựa vào bảng 8, hãy: 1. Tính mật độ dân số của một số quốc gia khu vực Mỹ La tinh, năm 2020

Câu 5 trang 26 SBT Địa Lí 11Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau (ảnh 1)

Dựa vào bảng 8, hãy:

1. Tính mật độ dân số của một số quốc gia khu vực Mỹ La tinh, năm 2020.

2. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện mật độ dân số của một số quốc gia khu vực Mỹ La tinh (năm 2020).

Trả lời

1: Mật độ dân số của một số quốc gia khu vực Mỹ La tinh, năm 2020.

Quốc gia

Bra - xin

Mê-hi-cô

Xen-kít và Nê - vít

Bô-li-vi-a

Hôn-đu-rát

Mật độ dân số

(người/km2)

25

66

205

11

88

2: Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu sau (ảnh 2)

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả