Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây

Câu 6 trang 26 SBT Địa Lí 11Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây.

Trong nền kinh tế Mỹ La tinh, ngành công nghiệp đóng vai trò………….., chủ yếu là các ngành công nghiệp………….., điện tử - tin học, luyện kim,………….., chế tạo máy bay…với các trung tâm công nghiệp lớn ở Bra-xin, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Chi-lê. Nông nghiệp Mỹ La tinh có nhiều điều kiện…………..để phát triển. Một số cây trồng…………..như………….., đậu tương, chuối, …………..Các sản phẩm nông nghiệp được ứng dụng………….., tốt cho sức khỏe,…Dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày…………..trong cơ cấu GDP, trong đó du lịch được xem là ngành…………..của khu vực.

Trả lời

Trong nền kinh tế Mỹ La tinh, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng chủ yếu là các ngành công nghiệp khai khoáng, điện tử - tin học, luyện kim, sản xuất ô tô, chế tạo máy bay…với các trung tâm công nghiệp lớn ở Bra-xin, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Chi-lê. Nông nghiệp Mỹ La tinh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Một số cây trồng chủ yếu như mía đường, đậu tương, chuối, cà phê,…Các sản phẩm nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, tốt cho sức khỏe,…Dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, trong đó du lịch được xem là ngành thế mạnh của khu vực.

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả