Các quốc gia có ngành công nghiệp phát triển trong khu vực Mỹ La tinh là

10 trang 23 SBT Địa Lí 11: Các quốc gia có ngành công nghiệp phát triển trong khu vực Mỹ La tinh là

A. Mê-hi-cô, Hôn-đu-rát, Chi-lê, Bra-xin.

B. Ác-hen-ti-na, Hôn-đu-rát, Chi-lê, Bra-xin.

C. Bra-xin, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

D. Chile, Ac-hen-ti-na, Pê-ru, Mê-hi-cô.

Trả lời

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả