Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về đặc điểm dân cư-xã hội khu vực Mỹ La tinh

Câu 4 trang 25 SBT Địa Lí 11Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về đặc điểm dân cư-xã hội khu vực Mỹ La tinh.

Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về đặc điểm dân cư-xã hội khu vực Mỹ La tinh. (ảnh 1)

Trả lời
 1. d   3. a   4. b   5. c   6. e 

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả