Tỉ lệ dân thành thị ở khu vực Mỹ La tinh cao là do A. khu vực đô thị có các điều kiện sống lí tưởng

7 trang 23 SBT Địa Lí 11: Tỉ lệ dân thành thị ở khu vực Mỹ La tinh cao là do

A. khu vực đô thị có các điều kiện sống lí tưởng.

B. các đô thị có chính sách thu hút dân nhập cư.

C. người dân nông thôn tập trung vào các đô thị để tìm kiếm việc làm.

D. quá trình công nghiệp hoá diễn ra mạnh mẽ, thu hút dân nông thôn.

Trả lời

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả