Đồng bằng có diện tích lớn nhất khu vực Mỹ La tinh là A. La Pla-ta. B. Pam-pa. C. A-ma-dôn. D. Ô-ri-nô-cô

2 trang 23 SBT Địa Lí 11: Đồng bằng có diện tích lớn nhất khu vực Mỹ La tinh là

A. La Pla-ta.

B. Pam-pa.

C. A-ma-dôn.

D. Ô-ri-nô-cô.

Trả lời

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả