Đặc điểm phân bố dân cư ở khu vực Mỹ La tinh là A. tập trung đồng ở vùng ven biển

6 trang 23 SBT Địa Lí 11: Đặc điểm phân bố dân cư ở khu vực Mỹ La tinh là

A. tập trung đồng ở vùng ven biển, thưa thớt ở vùng nội địa.

B. thưa thớt ở vùng ven biển, tập trung đông ở vùng nội địa.

C. phân bố đều giữa các vùng trong khu vực.

D. có mật độ dân số cao ở vùng sơn nguyên, đồi núi.

Trả lời

Đáp án đúng là: A

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả