Có 3 điện trở  2ohm, 3ohm, 6ohm ghép thành bộ. Tìm tất cả các giá trị có thể có của bộ 3 điện trở này

Bài 17.3 (H) trang 64 Sách bài tập Vật Lí 11Có 3 điện trở 2Ω;3Ω;6Ω ghép thành bộ. Tìm tất cả các giá trị có thể có của bộ 3 điện trở này.

Trả lời

Có 5 giá trị từ nhỏ đến lớn: 1Ω;4Ω;4,5Ω;7,2Ω;11Ω.

Có 3 điện trở  2 ôm, 3 ôm, 6 ôm ghép thành bộ. Tìm tất cả các giá trị có thể có của bộ 3 điện trở này

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả