Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở R0 được uốn và hàn thành vòng tròn

Bài 17.9 (VD) trang 65 Sách bài tập Vật Lí 11Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở R0 được uốn và hàn thành vòng tròn kín với A và B là hai đầu của một đường kính vòng tròn đó.

a) Gọi M và N là hai đầu của một đường kính khác của vòng dây sao cho MN vuông góc với AB. Nối M và N bởi một đoạn dây dẫn có điện trở không đáng kể. Tính điện trở của đoạn mạch AB theo R0.

b) Bây giờ không nối tắt giữa M và N như câu a mà người ta dùng một khung dây dẫn kín có dạng một tam giác đều CDE có điện trở không đáng kể mà ba đỉnh luôn tiếp xúc và có thể xoay trượt trên đường tròn (Hình 17.3). Tính điện trở lớn nhất và nhó nhất của đoạn mạch AB theo R0.

Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có điện trở R0 được uốn và hàn thành vòng tròn kín

Trả lời

a) Cấu trúc đoạn mạch AB: RAM//RANntRMB//RNB.

Theo đề, ta có: RAM=RAN=RMB=RNB=R04 .

Suy ra, điện trở tương đương của đoạn mạch AB: RAB=R04.

b) Điện trở của các cung tròn CD, DE và EC bằng R03 .

Gọi RAC=x,RDB=yRAE=R03xREB=R03y

Điện trở của đoạn mạch AB:

RAB=RAERACRAE+RAC+REBRDBREB+RDB=xR03xR03+yR03yR03 =x+y3R0(x+y)22xy*

Ta có: x+y=R02R03=R06

Thay vào phương trình (*), ta được: RAB=R012+6xyR0 .

Vì x+y=R06 không đổi nên xy lớn nhất khi x=y=R012RABmax=R08 .

RABmin =R012 khi x hoặc y bằng 0.

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả