Mạch điện như Hình 17.7 với hai đầu mạch A, B gọi là mạch cầu. Đặt hai đầu A và B

Bài 17.13 (VD) trang 66 Sách bài tập Vật Lí 11Mạch điện như Hình 17.7 với hai đầu mạch A, B gọi là mạch cầu. Đặt hai đầu A và B vào một hiệu điện thế không đổi U, nếu không có dòng điện chạy qua điện trở R5 thì khi đó mạch cầu này ở trạng thái được gọi là mạch cầu cân bằng. Chứng minh rằng, điều kiện để mạch cầu cân bằng là : R1R3=R2R4

Mạch điện như Hình 17.7 với hai đầu mạch A, B gọi là mạch cầu

Trả lời

Đặt tên các dòng điện như hình bên.

Mạch điện như Hình 17.7 với hai đầu mạch A, B gọi là mạch cầu

Theo đề: I5=0I1=I2 và I3=I41

Ta cũng có: UMN=0UAM=UAN và UMB=UNB.

Từ (1), (2) và (3) R1R3=R2R4 (điều phải chứng minh).

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả