Các điện trở mắc như Hình 17.8. Hãy tính điện trở tương đương giữa hai điểm A và B

Bài 17.14 (VD) trang 67 Sách bài tập Vật Lí 11Các điện trở mắc như Hình 17.8. Hãy tính điện trở tương đương giữa hai điểm A và B.

Các điện trở mắc như Hình 17.8. Hãy tính điện trở tương đương giữa hai điểm A và B

Trả lời

Đặt tên các nút như Hình a, sau đó vẽ lại như Hình b.

Các điện trở mắc như Hình 17.8. Hãy tính điện trở tương đương giữa hai điểm A và B

Ta có: RAM=30.630+6=5Ω .

Vì RAMRAN=RMBRNB nên mạch cầu là cân bằng.

Điện trở tương đương của đoạn mạch:

RAB=RAMRANRAM+RAN+RMBRNBRMB+RNB=5.105+10+4.84+8=6Ω

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả