Một mạch đèn trang trí gồm rất nhiều đèn sợi đốt giống nhau (xem như vô hạn). Các đèn

Bài 17.12 (VD) trang 66 Sách bài tập Vật Lí 11Một mạch đèn trang trí gồm rất nhiều đèn sợi đốt giống nhau (xem như vô hạn). Các đèn được mắc vào mạch như Hình 17.6. Mỗi đèn coi như một điện trở thuần có giá trị R=2,35Ω . Tìm điện trở tương đương giữa A và B.

Một mạch đèn trang trí gồm rất nhiều đèn sợi đốt giống nhau (xem như vô hạn)

Trả lời

Ta có: y=1+12+14+18+y=1+121+12+14+18+=1+y2y=2 <

Vậy: RAB=R+R2+R4+R8+=R1+12+14+18+=2R=2.2,35=4,7Ω

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả