Hai bạn Sơn và Tùng, mỗi bạn gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xét hai biến cố sau

Bài 8.4 trang 46 SBT Toán 11 Tập 2Hai bạn Sơn và Tùng, mỗi bạn gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xét hai biến cố sau:

E: “Cả hai đồng xu bạn Sơn gieo đều ra mặt sấp”.

F: “Hai đồng xu bạn Tùng gieo có một sấp, một ngửa”.

Chứng tỏ rằng E và F độc lập.

Trả lời

Ta có Ω = {SS; SN; NS; NN}, n(Ω) = 4.

E = {SS}, n(E) = 1, suy ra P(E) = 14.

F = {SN; NS}, n(F) = 2, suy ra P(F) = 24=12 .

Nếu F xảy ra thì P(E) = 14 ; nếu F không xảy ra thì P(E) = 14.

Nếu E xảy ra thì P(F) = 12 ; nếu E không xảy ra thì P(F) = 12.

Việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Vậy E và F độc lập.

Xem thêm các bài giải SBT Toán lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả