Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số (2024) chi tiết nhất

1900.edu.vn xin giới thiệu Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số Toán hay, chi tiết nhất sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học, tự luyện tập nhằm học tốt môn Toán tốt hơn. Mời các em tham khảo:

Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

1. Phương pháp giải

a) Phép nhân hai phân số

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ 1: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Ví dụ 2: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

Lưu ý:

+) Sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

+) Khi nhân hai phân số, sau bước lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, nếu tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số nào đó thì ta rút gọn luôn, không nên nhân lên sau đó lại rút gọn.

Ví dụ quay lại với ví dụ 2 ở bên trên, ta có thể làm như sau:

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

b) Các tính chất của phép nhân phân số

+) Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

+) Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

+) Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

+) Nhân với số 1: Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các tính chất của phép nhân phân số trong các bài tính nhanh.

Phép chia hai phân số

a) Phân số đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Ví dụ: Phân số đảo ngược của phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 là phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

b) Phép chia hai phân số

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5 

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Điền phân số thích hợp vào ô trống:

Phân số đảo ngược của phân số Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A. Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

B. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

C. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


+ Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

+ Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

+ Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Vậy cả ba phát biểu trên đều đúng.

Câu 3: Tính: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Ta có: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Kết quả của phép tính Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Rút gọn rồi tính: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập phép nhân, phép chia hai phân số lớp 5

Câu 1: Tìm x biết: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải, chiều rộng kém chiều dài Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 3: Chọn phân số thích hợp đặt vào chỗ trống:

Tính rồi rút gọn: Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện:

Thực hiện phép tính Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải ta được phân số tối giản là:


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: So sánh x và y biết rằng:

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải


Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số Toán lớp 5 có lời giải

Xem thêm các dạng bài tập khác:

50 Bài tập về Phân số bằng nhau.Rút gọn phân số (có đáp án năm 2024)

50 Bài tập Ôn tập: Khái niệm phân số. Tính chất cơ bản của phân số (có đáp án năm 2024)

50 Bài tập Cộng hai số thập phân. Tổng nhiều số thập phân (có đáp án năm 2024)

60 Bài tập về Phép nhân phân số (có đáp án năm 2024)

60 Bài tập về Phân số và phép chia số tự nhiên (có đáp án năm 2024)

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!