Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự phân hoá giàu nghèo ở Bra-xin

4 trang 27 SBT Địa Lí 11: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự phân hoá giàu nghèo ở Bra-xin?

A. Có sự phân hoá giàu nghèo ở mức cao trên thế giới.

B. Có hệ số bất bình đẳng thu nhập ở mức cao.

C. 10% những người giàu nhất chiếm hơn 40% GDP.

D. 10% những người nghèo nhất chi chiếm khoảng 10% GDP.

Trả lời

Đáp án đúng là: A

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả