Tỉ trọng quy mô GDP của Bra-xin trong khu vực Mỹ La tinh, năm 2021 là A. 29,3%. B. 30,3%. C. 28,6%. D. 32,3%

1 trang 27 SBT Địa Lí 11: Tỉ trọng quy mô GDP của Bra-xin trong khu vực Mỹ La tinh, năm 2021 là

A. 29,3%.

B. 30,3%.

C. 28,6%.

D. 32,3%.

Trả lời

Đáp án đúng là: A

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả