Dựa vào hình 8.10 SGK trang 38, hãy điền tên các ngành công nghiệp chính ở một số trung tâm công nghiệp của Bra-xin vào bảng dưới đây

Câu 3 trang 28 SBT Địa Lí 11Dựa vào hình 8.10 SGK trang 38, hãy điền tên các ngành công nghiệp chính ở một số trung tâm công nghiệp của Bra-xin vào bảng dưới đây.

Trung tâm công nghiệp

Các ngành công nghiệp chính

Bê-lô Ô-ri-dôn-tê

 

Ri-ô đê Gia-nê tô

 

Xao Pao-lô

 
 

Trả lời

Trung tâm công nghiệp

Các ngành công nghiệp chính

Bê-lô Ô-ri-dôn-tê

Điện tử - tin học, luyện kim màu, luyện kim đen, cơ khí

Ri-ô đê Gia-nê rô

Hóa chất, đóng tàu, Dệt-may, luyện kim đen, sản xuất ô tô

Xao Pao-lô

Hóa chất, điện tử - tin học, sản xuất ô tô, chế tạo máy bay

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả