Ý nào dưới đây đúng khi nói về tốc độ tăng trưởng GDP của Bra-xin, giai đoạn 2000-2021

2 trang 27 SBT Địa Lí 11Ý nào dưới đây đúng khi nói về tốc độ tăng trưởng GDP của Bra-xin, giai đoạn 2000-2021?

A. Tăng liên tục.

B. Giảm liên tục.

C. Tăng trưởng không ổn định.

D. Không tăng trưởng.

Trả lời

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

Bài 10: Liên minh châu Âu

Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả