Trên vỏ một tụ điện có ghi 1000uF-63v  . Điện tích tối đa có thể tích cho tụ có giá trị là

Câu 14.4 (B) trang 53 Sách bài tập Vật Lí 11Trên vỏ một tụ điện có ghi 1000μF63 V . Điện tích tối đa có thể tích cho tụ có giá trị là

A. 063 C.

B. 0,063 C.

C. 63 C.

D. 63 000 C.

Trả lời

Đáp án đúng là B

Điện tích tối đa Q = CU = 0,063 C

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả