Ghép nối tiếp hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 và C2 (với  c1>c2) thành một bộ tụ

Câu 14.3 (B) trang 53 Sách bài tập Vật Lí 11: Ghép nối tiếp hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 và C2 (với C1>C2 ) thành một bộ tụ có điện dung C. Sắp xếp đúng là

A. C<C2<C1 .

B. C<C1<C2 .

C. C2<C<C1 .

D. C2<C1<C .

Trả lời

Đáp án đúng là A

Hai tụ ghép nối tiếp C=C1C2C1+C2=11C1+1C2<C2

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả