Cho các tụ điện với điện dung  c1=c4=3uF, c2=c3=6uF, ban đầu không tích điện được

Bài 14.8 (VD) trang 56 Sách bài tập Vật Lí 11Cho các tụ điện với điện dung C1=C4=3μF,C2=C3=6μF , ban đầu không tích điện được nối với nhau theo sơ đồ như Hình 14.3. Sau đó mắc hai điểm A, B của mạch điện trên vào nguồn điện không đổi có hiệu điện thế UAB=180 V . Tính hiệu điện thế UCD.

Cho các tụ điện với điện dung C1=C4 =3 uF, C2 = C3= 6uF , ban đầu không tích điện

Trả lời

Giá trị các điện dung tương đương là: C12=C1C2C1+C2=3.63+6=2μF và C34=C3C4C3+C4=6.36+3=2μF. 

Điện tích trên từng bản tụ là: Q12=Q1=Q2=UABC12=1802106=3,6104C

Q34=Q3=Q4=UABC34=1802106=3,6104C

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ C1 là: U1=Q1C1=3,61043106=120 V .

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ C3 là: U3=Q3C3=3,61046106=60 V .

Hiệu điện thế UCD là: UCD=UCA+UAD=U3+U1=60+120=60 V

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả