Ở châu Á, khu vực nào sau đây chịu tác động mạnh nhất của nạn đói? A. Đông Á. B. Đông Nam Á. C. Nam Á. D. Tây Nam Á.

Ở châu Á, khu vực nào sau đây chịu tác động mạnh nhất của nạn đói?

A. Đông Á.
B. Đông Nam Á.
C. Nam Á.
D. Tây Nam Á.

Trả lời

Chọn C

Tình trạng mất an ninh lương thực là vấn đề toàn cầu, năm 2021 thế giới có khoảng 2,3 tỉ người (29,3% số dân thế giới) bị đói, thiếu dinh dưỡng, trong đó Đông Phi, Trung Phi và Nam Á là những khu vực chịu tác động mạnh nhất của nạn đói.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả