Nhận định nào sau đây đúng với an ninh lương thực trên thế giới hiện nay? A. Xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, đang có xu hướng gia tăng. B. Chỉ xảy ra ở một số quốc gia thuộc khu vực ch

Nhận định nào sau đây đúng với an ninh lương thực trên thế giới hiện nay?

A. Xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, đang có xu hướng gia tăng.
B. Chỉ xảy ra ở một số quốc gia thuộc khu vực châu Phi và châu Mĩ.
C. Đại đa số các nước đã khắc phục được nặng đói, thiếu dinh dưỡng.
D. Hiện nay, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ dân cư châu Phi thiếu đói.

Trả lời

Chọn A

Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2020, trên toàn thế giới có 345 triệu người ở 82 quốc gia trong tình trạng thiếu lương thực. Trong đó, châu Phi là khu vực có tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất trên thế giới và xu hướng tăng nhanh nhất. Đông Phi, Trung Phi và Nam Á là những khu vực chịu tác động mạnh nhất của nạn đói.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả