Hiện nay, châu lục nào sau đây đang khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất thế giới? A. Châu Á. B. Châu Phi. C. Châu Âu. D. Châu Mĩ.

Hiện nay, châu lục nào sau đây đang khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất thế giới?

A. Châu Á.
B. Châu Phi.
C. Châu Âu.
D. Châu Mĩ.

Trả lời

Chọn B

Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2020, trên toàn thế giới có 345 triệu người ở 82 quốc gia trong tình trạng thiếu lương thực. Trong đó, châu Phi là khu vực có tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất trên thế giới và xu hướng tăng nhanh nhất.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả