Đọc thông tin và quan sát hình 8.4, hãy trình bày sự hình thành của gió núi - thung lũng

  • Câu hỏi trang 32 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 8.4, hãy trình bày sự hình thành của gió núi - thung lũng.

    Đọc thông tin và quan sát hình 8.4, hãy trình bày sự hình thành của gió núi - thung lũng

Trả lời

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả