Giải SGK Toán lớp 3 trang 65 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - Kết nối tri thức

1900.edu.vn xin giới thiệu giải bài tập Toán 3 Bài 61 (Kết nối tri thức): Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 3 Bài 61. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Hoạt động (trang 65)

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 1a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.

Luyện tâp (trang 65)

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 1Chọn câu trả lời đúng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 2a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

Toán lớp 3 trang 65 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Quan sát tranh ta có:

- Bạn nam thứ nhất nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 40 000 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn vì bạn nam so sánh chữ số hàng nghìn với 5 (5 = 5).

- Bạn nam thứ hai nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 35 800 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng trăm vì bạn nam so sánh chữ số hàng chục với 5 (8 > 5).

- Bạn nữ nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 36 000 km. Bạn nữ đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn vì bạn nữ so sánh chữ số hàng trăm với 5 (7 > 5).

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn ta được số 35 000 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn ta được số 40 000 km.

Bài giảng Toán lớp 3 trang 65 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - Kết nối tri thức

Xem tất cả hỏi đáp với chuyên mục: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!