Khu vực nào sau đây ở Mỹ Latinh thường xảy ra động đất? A. Vùng núi An-đét và đồng bằng La-nốt. B. Vùng núi An-đét và quần đảo Ăng-ti. C. Vùng biển Ca-ri-bê và quần đảo Ăng-ti. D. Đồng bằng P

Khu vực nào sau đây ở Mỹ Latinh thường xảy ra động đất?

A. Vùng núi An-đét và đồng bằng La-nốt.
B. Vùng núi An-đét và quần đảo Ăng-ti.
C. Vùng biển Ca-ri-bê và quần đảo Ăng-ti.
D. Đồng bằng Pam-pa và quần đảo Ăng-ti.

Trả lời

Chọn B

Vùng núi An-đét và quần đảo Ăng-ti (Antilles) thường bị ảnh hưởng bởi các trận động đất, gây thiệt hại về người và tài sản. Ngoài động đất, khu vực này còn xảy ra núi lửa và nhiều thiên tai khác (bão nhiệt đới, lũ lụt, sạt lở đất,…).

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả