Khi tiến hành di chuyển cây gỗ từ vị trí này sang trồng ở vị trí khác người ta thường cắt và tỉa bỏ bớt

Câu 91 trang 42 sách bài tập Sinh học 11: Khi tiến hành di chuyển cây gỗ từ vị trí này sang trồng ở vị trí khác người ta thường cắt và tỉa bỏ bớt cành và lá của cây đó. Giải thích ý nghĩa của việc làm này dựa trên hiểu biết về quá trình trao đổi nước ở thực vật.

Trả lời

Khi tiến hành di chuyển cây gỗ từ vị trí này sang trồng ở vị trí khác, việc cắt và tỉa bỏ bớt cành và lá của cây đónhằm hạn chế sự thoát hơi nước quá mạnh ở lá trong khi rễ cây bị đứt gãy và chưa thể hấp thu được nước ngay.Điều này đảm bảo cân bằng về lượng nước rễ hút vào và lá thoát ra, giúp cây có thời gian phục hồi và phát triển.

Xem thêm lời giải bài tập SBT Sinh học lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chương 4: Sinh sản ở sinh vật

Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả